Disclaimer & Cookies

Voor www.feyenoordstreetleague.nl gelden dezelfde voorwaarden als op www.feyenoord.nl. Lees dan ook voor onderstaande disclaimer ‘feyenoordstreetleague.nl’ waar dat mogelijk is, in plaats van ‘feyenoord.nl’.

Disclaimer

Feyenoord.nl is de officiële website van Feyenoord Rotterdam N.V. ("Feyenoord"). De informatie die op Feyenoord.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, met betrekking tot de informatie op Feyenoord.nl, komen toe aan Feyenoord. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, te verveelvoudigen en/of te distribueren  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feyenoord. Feyenoord is een geregistreerd handelsmerk van Feyenoord Rotterdam N.V.

Feyenoord spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Feyenoord is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op Feyenoord.nl.

Bij de samenstelling van Feyenoord.nl is onder meer gebruik gemaakt van eerder verschenen materiaal over Feyenoord Rotterdam. Uitgaven als Feyenoord Compleet (Waanders Uitgeverij te Zwolle), Feyenoord Jaarboeken (Feyenoord Rotterdam) en Feyenoord Presentatiegidsen (Feyenoord Rotterdam) hebben als basis gediend voor een gedeelte van het materiaal op Feyenoord.nl. Graag verwijzen wij je voor een compleet overzicht van de bronnen naar de bovenstaande uitgaven. Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van Feyenoord.nl, stuur dan een e-mail bericht naar klantenservice@feyenoord.nl. Speciale dank gaat uit naar Henk van der Stoep (archivaris Sportclub Feyenoord) voor zijn speurwerk in het rijke verleden van Feyenoord Rotterdam.
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland.
De door Feyenoord verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Feyenoord gepubliceerde Privacy Verklaring gebruikt.


PRIVACY / COOKIES
VERKLARING

Via internet kun je in contact komen met mensen over de hele wereld, overal diensten en producten bestellen en informatie ontvangen die volgens jouw wensen is samengesteld.
Ook Feyenoord.nl biedt verschillende persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van jou als gebruiker nodig. De onderstaande regels hebben we opgesteld om uit te leggen dat wij zorgvuldig met die informatie zullen omgaan. Je kunt ons aan deze regels houden.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Waar we jouw toestemming vragen of waar jij gebruik wilt maken van je rechten als gebruiker nemen wij aan dat je 16 jaar of ouder bent. Mocht je jonger zijn dan 16 jaar dan is in plaats van jouw toestemming, steeds de toestemming van jouw ouder/wettelijk vertegenwoordiger vereist.

Jouw rechten als Feyenoord.nl gebruiker:

Je hebt de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw gegevens niet worden vastgelegd (behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of er een wettelijke uitzondering is); dat kan echter betekenen dat je geen gebruik kunt maken van sommige Feyenoord.nl-diensten.

Feyenoord.nl doet haar best correcte gegevens van jou te registeren en stelt je voor zover dat technisch mogelijk is en Feyenoord daarvoor een programma heeft, zelf in staat jouw gegevens aan te passen. Ook kun je vragen om inzage in je persoonsgegevens. Als je meent dat er onjuiste gegevens over jou zijn vastgelegd, of dat deze gegevens irrelevant of onjuist zijn, of niet mogen worden verwerkt, kun je Feyenoord.nl verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Je kunt jouw schriftelijke verzoek daartoe richten aan klantenservice@feyenoord.nl.

Feyenoord.nl kan de door jou opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van jouw gebruik van de Feyenoord.nl diensten om op basis hiervan de inhoud van de Feyenoord.nl diensten beter op jouw wensen aan te passen.

Feyenoord neemt soms telefoongesprekken op, evalueert loketbezoeken en bewaart e-mails en brieven voor training en coaching, om gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn. We bewaren de opnames niet langer dan noodzakelijk.

De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Feyenoord.nl diensten die door partners van Feyenoord.nl worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst. Let op: als je gebruik maakt van diensten van partners van Feyenoord.nl gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy; of

Feyenoord.nl hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Feyenoord.nl diensten of om de rechten van Feyenoord.nl te beschermen; of dit wettelijk is toegestaan.

Het gebruik van Cookies

Feyenoord kan cookies plaatsen om jou als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door de Feyenoord.nl diensten te vereenvoudigen. Indien je hier geen prijs op stelt kun je het ontvangen van cookies blokkeren in jouw browser. Zie hieronder voor meer informatie over cookies.

De over jou verkregen informatie kan worden gebruikt om de Feyenoord.nl diensten en diensten van Feyenoord.nl partners beter aan jouw wensen aan te passen, bijvoorbeeld zodanig dat jij voor jou relevantere advertenties te zien krijgt. Als je geen prijs stelt op commerciële  boodschappen van Feyenoord.nl, zal Feyenoord op jouw verzoek schriftelijk of per email de toezending daarvan beëindigen. Als het gaat om commerciële boodschappen van Feyenoord.nl-partners kun je jouw verzoek richten aan deze Feyenoord.nl-partner.

Adverteerders bij Feyenoord.nl of partners van Feyenoord.nl kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentiecampagnes te verbeteren en advertenties specifiek op jouw voorkeuren af te stemmen (waarbij onder meer gebruik gemaakt kan worden van jouw surfgedrag). Met behulp van cookies is het ook mogelijk voor hun om bij te houden welke sites van adverteerders door jou worden bezocht. Feyenoord.nl heeft bedongen dat deze gegevens niet aan jouw persoonlijke gegevens  worden gekoppeld. Zie hieronder voor meer informatie over cookies.

Feyenoord.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Via Feyenoord.nl kunt u contact opnemen met Feyenoord over deze Privacy Verklaring. Schriftelijke communicatie kun je richten aan:
Feyenoord Rotterdam N.V. (de officiële vennootschapsnaam en verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens ter zake deze Privacy Verklaring)
t.a.v. Service & Tickets
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam
of per email aan klantenservice @feyenoord.nl

Meer informatie over cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen en zodoende bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie of advertenties aan te bieden. Cookies zijn geen programma's die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen.

De cookies zoals Feyenoord.nl en partners van Feyenoord.nl die gebruiken, maken het mogelijk te zien welke sites je hebt bezocht. Feyenoord.nl weet alleen van haar eigen sites welke daarvan je hebt bezocht. Adverteerders kunnen alleen van de sites waarop ze adverteren zien welke je daarvan hebt bezocht. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om de prestatie van een advertentie na te gaan. Eén voorbeeld hiervan is het aantal keer dat dezelfde uiting aan dezelfde gebruiker getoond wordt. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker telkens weer met dezelfde reclameboodschap geconfronteerd wordt. Daarnaast kan door middel van cookies gemeten worden hoeveel unieke bezoekers een bepaalde site heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende maand bij komen. Dit is waardevolle informatie om campagnes goed te kunnen plannen.

Wij vragen jou op de homepage om toestemming voor het plaatsen van deze niet functionele cookies (dus voor analytische en marketing doeleinden). Als je geen toestemming geeft kun je onze website nog steeds bezoeken en zullen wij wel functionele cookies plaatsen die nodig zijn in verband met de communicatie, of om een gevraagde dienst te leveren. [Wij registreren aan de hand van een cookie of je toestemming hebt gegeven en bewaren deze gegevens hoogstens 1 jaar.

Je kan cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als je toestemming hebt geweigerd voor het plaatsen van de niet functionele cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zal je opnieuw om jouw toestemming worden gevraagd wanneer je onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies zijn te vinden in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Streetleague.nl gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, voor analysedoeleinden en om je van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijf je onze website gebruiken dan ga je akkoord met het plaatsen van cookies.